Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề 17.CCV Xác định tư cách của chủ thể tham gia giao dịch là cá nhân / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản H:., 2022
Mô tả vật lý 16 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề cá nhân
Thuật ngữ chủ đề chủ thể tham gia giao dịch
Thuật ngữ chủ đề tư cách chủ thể
Địa chỉ Thư viện HVTP
00000000nam#a2200000ui#4500
0014361
002301
00467F340A1-971A-4A30-B85E-6886B2A461D4
005202405241720
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240524171626|zbacdv123
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |a17.CCV Xác định tư cách của chủ thể tham gia giao dịch là cá nhân / |cHọc viện Tư pháp
260 |aH:., |c2022
300 |a16 tr ; |c30 cm
650 |acá nhân
650 |achủ thể tham gia giao dịch
650 |atư cách chủ thể
852 |aThư viện HVTP
890|a0|b0|c1|d4
Không tìm thấy biểu ghi nào