Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề 16.CCV.Soạn thảo văn bản khác / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản H:., 2022
Mô tả vật lý 16 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề soạn thảo văn bản
Thuật ngữ chủ đề văn bản
Thuật ngữ chủ đề soạn thảo văn bản khác
Địa chỉ Thư viện HVTP
00000000nam#a2200000ui#4500
0014360
002301
004BA0D5906-80C2-4880-9BD4-E687432A4397
005202405241646
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240524164224|zbacdv123
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |a16.CCV.Soạn thảo văn bản khác / |cHọc viện Tư pháp
260 |aH:., |c2022
300 |a16 tr ; |c30 cm
650 |asoạn thảo văn bản
650 |avăn bản
650 |asoạn thảo văn bản khác
852 |aThư viện HVTP
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào