Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề 15.CCV Soạn thảo hợp đồng / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản H:., 2022
Mô tả vật lý 16 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề hợp đồng
Thuật ngữ chủ đề soạn thảo hợp đồng
Địa chỉ Thư viện HVTP
00000000nam#a2200000ui#4500
0014359
002301
00443F7A919-68A8-4FBD-B1C4-C9A36E4918BB
005202405241640
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240524163614|zbacdv123
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |a15.CCV Soạn thảo hợp đồng / |cHọc viện Tư pháp
260 |aH:., |c2022
300 |a16 tr ; |c30 cm
650 |ahợp đồng
650 |asoạn thảo hợp đồng
852 |aThư viện HVTP
890|a0|b0|c1|d10
Không tìm thấy biểu ghi nào