Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề 013.CCV Xác định thông tin về chủ thể tham gia giao dịch, sử dụng chữ ký và con dấu điện tử / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản H:., 2022
Mô tả vật lý 44 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề chữ ký điện tử
Thuật ngữ chủ đề con dấu điện tử
Thuật ngữ chủ đề dữ liệu dân cư quốc gia
Địa chỉ Thư viện HVTP
00000000nam#a2200000ui#4500
0014357
002301
00472718749-8591-47B8-937F-C3346AF5C4B8
005202405241625
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240524162127|zbacdv123
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |a013.CCV Xác định thông tin về chủ thể tham gia giao dịch, sử dụng chữ ký và con dấu điện tử / |cHọc viện Tư pháp
260 |aH:., |c2022
300 |a44 tr ; |c30 cm
650 |achữ ký điện tử
650 |acon dấu điện tử
650 |adữ liệu dân cư quốc gia
852 |aThư viện HVTP
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào