Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề 11.CCV Lưu trữ hồ sơ công chứng / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản H:., 2022
Mô tả vật lý 26 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề lưu trữ hồ sơ công chứng
Thuật ngữ chủ đề hồ sơ công chứng
Địa chỉ Thư viện HVTP
00000000nam#a2200000ui#4500
0014355
002301
004383D751F-BD55-4598-9E59-86514A1FEAA0
005202405221606
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240522160208|zbacdv123
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |a11.CCV Lưu trữ hồ sơ công chứng / |cHọc viện Tư pháp
260 |aH:., |c2022
300 |a26 tr ; |c30 cm
650 |alưu trữ hồ sơ công chứng
650 |ahồ sơ công chứng
852 |aThư viện HVTP
890|a0|b0|c1|d4
Không tìm thấy biểu ghi nào