Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề 10.CCV Công chứng bản dịch / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản H:., 2022
Mô tả vật lý 18 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề công chứng bản dịch
Thuật ngữ chủ đề bản dịch
Địa chỉ Thư viện HVTP
00000000nam#a2200000ui#4500
0014354
002301
004E5C3373B-2F21-4B5A-AA18-D1AF8665E638
005202405221559
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240522155503|zbacdv123
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |a10.CCV Công chứng bản dịch / |cHọc viện Tư pháp
260 |aH:., |c2022
300 |a18 tr ; |c30 cm
650 |acông chứng bản dịch
650 |abản dịch
852 |aThư viện HVTP
890|a0|b0|c1|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào