Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề 09.CCV Chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản H:., 2022
Mô tả vật lý 34 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề chứng thực bản sao
Thuật ngữ chủ đề chứng thực chữ ký
Địa chỉ Thư viện HVTP
00000000nam#a2200000ui#4500
0014353
002301
004A3C7232E-FBFE-4CA2-B38D-033432E21A67
005202405221535
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240522153109|zbacdv123
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |a09.CCV Chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký / |cHọc viện Tư pháp
260 |aH:., |c2022
300 |a34 tr ; |c30 cm
650 |achứng thực bản sao
650 |achứng thực chữ ký
852 |aThư viện HVTP
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào