Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề 08.CCV Tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu công chứng / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản H:., 2022
Mô tả vật lý 14 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề xử lý hồ sơ yêu cầu công chứng
Thuật ngữ chủ đề hồ sơ yêu cầu công chứng
Thuật ngữ chủ đề xử lý hồ sơ
Địa chỉ Thư viện HVTP
00000000nam#a2200000ui#4500
0014352
002301
0047392B07A-0BDB-4C3D-B42F-5AFBE935F999
005202405221524
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240522152031|zbacdv123
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |a08.CCV Tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu công chứng / |cHọc viện Tư pháp
260 |aH:., |c2022
300 |a14 tr ; |c30 cm
650 |axử lý hồ sơ yêu cầu công chứng
650 |ahồ sơ yêu cầu công chứng
650 |axử lý hồ sơ
852 |aThư viện HVTP
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào