• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 346
    Nhan đề: Pháp luật về doanh nghiệp các vấn đề pháp lý cơ bản /

DDC 346
Tác giả CN Trương Nhật Quang
Nhan đề Pháp luật về doanh nghiệp các vấn đề pháp lý cơ bản / Luật sư Trương Nhật Quang
Lần xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản HCM : Dân trí, 2024
Mô tả vật lý 1071 tr ; 25 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 5 phần với 20 chương: phần 1-Các vấn đề chung; phần 2- Thành viên và cổ đông; phần 3- Quản trị nội bộ; phần 4: Huy động vốn; phần 5: Công ty đại chúng
Thuật ngữ chủ đề luật doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề pháp luật doanh nghiệp
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(3): PD11318-20
00000000nam#a2200000ui#4500
0014270
0021
004E5AD9036-4C3C-46F8-A7CF-0A554E3F1FCF
005202405091549
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240509154518|zbacdv123
082 |a346
100 |aTrương Nhật Quang
245 |aPháp luật về doanh nghiệp các vấn đề pháp lý cơ bản / |cLuật sư Trương Nhật Quang
250 |alần thứ 2
260 |aHCM : |bDân trí, |c2024
300 |a1071 tr ; |c25 cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 5 phần với 20 chương: phần 1-Các vấn đề chung; phần 2- Thành viên và cổ đông; phần 3- Quản trị nội bộ; phần 4: Huy động vốn; phần 5: Công ty đại chúng
650 |aluật doanh nghiệp
650 |apháp luật doanh nghiệp
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(3): PD11318-20
890|a3|b0|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PD11320 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 3
2 PD11319 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 2
3 PD11318 Phòng đọc 346 Sách tham khảo 1