Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề TinhHuongThucHanh: LS.TV34.Diễn phiên họp của hội đồng trọng tài / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 106 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề hội đồng trọng tài
Thuật ngữ chủ đề phiên họp trọng tài
Thuật ngữ chủ đề trọngt tài
00000000nam#a2200000ui#4500
0014258
002355
004227BE303-60FC-42D5-89D4-CB2515E64DEB
005202308110929
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230811092929|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aTinhHuongThucHanh: LS.TV34.Diễn phiên họp của hội đồng trọng tài / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2023
300 |a106 tr ; |c30 cm
650 |ahội đồng trọng tài
650 |aphiên họp trọng tài
650 |atrọngt tài
890|c1|a0|b0|d53
Không tìm thấy biểu ghi nào