• Sách giáo trình
  • Nhan đề: Giáo trình Luật sư và đạo đức nghề luật sư /

Tác giả CN Ngô Ngọc Vân
Nhan đề Giáo trình Luật sư và đạo đức nghề luật sư / TS. Ngô Ngọc Vân
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 384 Tr ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Luật sư và nghề luật sư
Thuật ngữ chủ đề nghề luật sư
Thuật ngữ chủ đề Đạo đức luật sư
00000000nam#a2200000ui#4500
0014091
0022
004E8E66C17-8E01-4DAB-B4A8-9198A4D1D8DD
005202204151030
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220415103034|bphuongpt|y20220415100333|zphuongpt
100 |aNgô Ngọc Vân
245 |aGiáo trình Luật sư và đạo đức nghề luật sư / |cTS. Ngô Ngọc Vân
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2020
300 |a384 Tr ; |c24 cm
650 |aLuật sư và nghề luật sư
650 |anghề luật sư
650 |aĐạo đức luật sư
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/gtlsvaddngheluatsu/bialuatsuvaddlsthumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d756
Không tìm thấy biểu ghi nào