Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Môi giới mại dâm : ĐTC.HS:25/HS.HV / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 224 Tr ; 28 cm
Thuật ngữ chủ đề môi giới mại dâm
Thuật ngữ chủ đề tội môi giới mại dâm
00000000nam#a2200000ui#4500
0013975
002392
0045E4DD3B1-14FF-47E7-9D22-171E6A374A16
005202203231517
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220323151716|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aMôi giới mại dâm : |bĐTC.HS:25/HS.HV / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2019
300 |a224 Tr ; |c28 cm
650 |amôi giới mại dâm
650 |atội môi giới mại dâm
890|c1|a0|b0|d204
Không tìm thấy biểu ghi nào