Nhan đề Hoàng Văn Hiệp vận chuyển hàng cấm: LS.HS 17/Bài 2(TH1,2,3,CB CLC) / Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống đào tạo Luật sư
Thông tin xuất bản Học viện Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 137 tr ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Hoàng Văn Hiệp vận chuyển hàng cấm
Thuật ngữ chủ đề vận chuyển hàng cấm
00000000nam#a2200000ui#4500
0013952
002353
004E1249628-60A8-4023-954D-4A705BD580ED
005202203220833
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220322083327|bphuongpt|c20220318164632|dphuongpt|y20220318164419|zphuongpt
245 |aHoàng Văn Hiệp vận chuyển hàng cấm: LS.HS 17/Bài 2(TH1,2,3,CB CLC) / |cHọc viện Tư pháp
245|bHồ sơ tình huống đào tạo Luật sư
260 |bHọc viện Tư pháp, |c2020
300 |a137 tr ; |c24 cm
650 |aHoàng Văn Hiệp vận chuyển hàng cấm
650 |avận chuyển hàng cấm
890|c1|a0|b0|d137
Không tìm thấy biểu ghi nào