DDC
Tác giả CN Nguyễn Văn Lộc
Nhan đề Pháp lý trong kinh doanh : tập 5 Hội nhập lối đi nào hợp pháp trong thế trận toàn cầu
Thông tin xuất bản HCM:. : Thế giới, 2020
Mô tả vật lý 219 tr ; 20 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Luật chơi toàn cầu; 2- Chọn mô hình, chọn lối đi; 3- Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 4- Người Việt đầu tư ra nước ngoài; 5- Những lối đi mới; 6- Liên minh kinh tế; 7- Thương mại quốc tế; 8- Thách thức hội nhập; 9- Mặt trái của thời hội nhập; 10 - Đổi mới sáng tạo và startup
Từ khóa tự do kinh doanh
Từ khóa tự do doanh nghiệp
Từ khóa tự do hội nhập
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(12): PD11306-17
00000000nam#a2200000ui#4500
0013947
0021
00468274C14-A125-42A8-8477-062B82068AED
005202011111044
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201111104250|bphuongpt|c20201111104228|dphuongpt|y20201111104118|zphuongpt
082 |b346/DC
100 |aNguyễn Văn Lộc
245 |aPháp lý trong kinh doanh : |btập 5 Hội nhập lối đi nào hợp pháp trong thế trận toàn cầu
260 |aHCM:. : |bThế giới, |c2020
300 |a219 tr ; |c20 cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Luật chơi toàn cầu; 2- Chọn mô hình, chọn lối đi; 3- Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 4- Người Việt đầu tư ra nước ngoài; 5- Những lối đi mới; 6- Liên minh kinh tế; 7- Thương mại quốc tế; 8- Thách thức hội nhập; 9- Mặt trái của thời hội nhập; 10 - Đổi mới sáng tạo và startup
653|akinh doanh
653|adoanh nghiệp
653|ahội nhập
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(12): PD11306-17
890|a12|b0|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PD11317 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 12
2 PD11316 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 11
3 PD11315 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 10
4 PD11314 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 9
5 PD11313 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 8
6 PD11312 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 7
7 PD11311 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 6
8 PD11310 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 5
9 PD11309 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 4
10 PD11308 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 3