DDC 340
Tác giả CN Nguyễn Trần Bạt
Nhan đề Không gian tinh thần : Đối thoại
Thông tin xuất bản H.:, 2019
Mô tả vật lý 399 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 24 cuộc đối thoại của Nguyễn Trần Bạt về các vấn đề: Không gian tinh thần; Hạnh phúc, thịnh vượng; Trạng thái nô lệ hiện đại; Phản biện xã hộivăn hóa là kết quả của sự chung số ; văn hóa là sự phát triển, độc lập dân tộ, một phổ quát văn hóa; trung tâm của triết học là con người; tri túc; thế giới đang được tháo ra để lắp lại; nhà chính trị phải biết giấu mình; thượng đỉnh mỹ triều sự gặp giỡ để giải quyết bài toán của lịch sử
Từ khóa tự do đối thoại
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(10): PD11218-27
00000000nam#a2200000ui#4500
0013939
0021
0041C875B91-36A8-4DC4-9E78-74381F95B03C
005202011051547
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201105154626|bphuongpt|y20201105154140|zphuongpt
082 |a340|b340/dc
100 |aNguyễn Trần Bạt
245 |aKhông gian tinh thần : |bĐối thoại
260 |bH.:, |c2019
300 |a399 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 24 cuộc đối thoại của Nguyễn Trần Bạt về các vấn đề: Không gian tinh thần; Hạnh phúc, thịnh vượng; Trạng thái nô lệ hiện đại; Phản biện xã hộivăn hóa là kết quả của sự chung số ; văn hóa là sự phát triển, độc lập dân tộ, một phổ quát văn hóa; trung tâm của triết học là con người; tri túc; thế giới đang được tháo ra để lắp lại; nhà chính trị phải biết giấu mình; thượng đỉnh mỹ triều sự gặp giỡ để giải quyết bài toán của lịch sử
653|ađối thoại
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(10): PD11218-27
890|a10|b0|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PD11227 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 10
2 PD11226 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 9
3 PD11225 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 8
4 PD11224 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 7
5 PD11223 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 6
6 PD11222 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 5
7 PD11221 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 4
8 PD11220 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 3
9 PD11219 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 2
10 PD11218 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 1