• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 346
    Nhan đề: Giáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự :

DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Minh Hằng (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự : (Tái bản lần thứ hai, có sửa đổi, bổ sung) / PGS, TS. Nguyễn Minh Hằng
Lần xuất bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 495 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự ; 2- Kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 3- Kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp thừa kế; 4- Kỹ năng chuyên của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ; 5- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đổng bảo đảm; 6- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ; 7- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết mua bán hàng hóa; 8- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động; 9- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 10- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết hôn nhân và gia đình
Từ khóa tự do pháp luật dân sự
Tác giả(bs) TT TS. Bùi Thị Huyền, LS Nguyễn Thị Kim Thanh, TS. Lê Mai Anh, TP, ThS Lê Thị Bích Lan, ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Phan Hữu Thư, Nguyễn Thị An An, Ân Thanh Sơn, Trần Minh Tiến, Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Hồng Phúc, Nguyễn Xuân Thu, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hương Giang
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(260): PM44429-688
00000000nam#a2200000ui#4500
0013847
0022
004330E3DEE-C04C-4D72-AB13-892B2DFD28E1
005201810271637
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181027163747|bphuongpt|c20181009154148|dphuongpt|y20181009153632|zphuongpt
082 |a346
100 |aNguyễn Minh Hằng (chủ biên)
245 |aGiáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự : |b(Tái bản lần thứ hai, có sửa đổi, bổ sung) / |cPGS, TS. Nguyễn Minh Hằng
250 |alần thứ 3
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a495 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự ; 2- Kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 3- Kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp thừa kế; 4- Kỹ năng chuyên của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ; 5- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đổng bảo đảm; 6- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ; 7- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết mua bán hàng hóa; 8- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động; 9- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 10- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết hôn nhân và gia đình
653|apháp luật dân sự
710|aTS. Bùi Thị Huyền, LS Nguyễn Thị Kim Thanh, TS. Lê Mai Anh, TP, ThS Lê Thị Bích Lan, ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Phan Hữu Thư, Nguyễn Thị An An, Ân Thanh Sơn, Trần Minh Tiến, Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Hồng Phúc, Nguyễn Xuân Thu, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hương Giang
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(260): PM44429-688
890|a260|b727|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PM44688 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 260
2 PM44687 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 259
3 PM44686 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 258
4 PM44685 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 257
5 PM44684 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 256
6 PM44683 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 255
7 PM44682 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 254
8 PM44681 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 253
9 PM44680 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 252
10 PM44679 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 251