• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 346
    Nhan đề: Giáo trình kỹ năng cơ bản của Luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự :

DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Minh Hằng (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình kỹ năng cơ bản của Luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự : (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) / PGS, TS. Nguyễn Minh Hằng
Lần xuất bản Lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 599 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 11 chương, trình tự các bước trong giải quyết vụ việc dân sự như: 1. kỹ năng khởi kiện vụ án dân sự; 2.Thu thập, cung cấp, giao nộp chứng cứ; 3. nghiên cứu hồ sơ, đánh giá và sử dụng chứng cứ; 4. kỹ năng chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm, 5. tham gia phiên tòa sơ thẩm; 6. tham gia thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm; 7. tham gia thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; 8. tham gia thủ tục rút gọn; 9. tham gia thủ tục giải quyết vụ việc dân sự; 10. tham gia giải quyết một số vụ việc dân sự; 11. tham gia trong hoạt động thi hành án dân sự
Từ khóa tự do pháp luật dân sự
Tác giả(bs) TT Lê Thu Hà, ThS Nguyễn Thị Hạnh, TS. Hà Hữu Dụng, ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ, TS. Vũ Thị Thu Hiền...
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(260): PM43909-4168
00000000nam#a2200000ui#4500
0013845
0022
00448FA6EBF-73A5-4D36-A9D2-0E181BE58EA7
005201810031503
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181003150320|bphuongpt|y20181003150210|zphuongpt
082 |a346
100 |aNguyễn Minh Hằng (chủ biên)
245 |aGiáo trình kỹ năng cơ bản của Luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự : |b(Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) / |cPGS, TS. Nguyễn Minh Hằng
250 |aLần thứ 2
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a599 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 11 chương, trình tự các bước trong giải quyết vụ việc dân sự như: 1. kỹ năng khởi kiện vụ án dân sự; 2.Thu thập, cung cấp, giao nộp chứng cứ; 3. nghiên cứu hồ sơ, đánh giá và sử dụng chứng cứ; 4. kỹ năng chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm, 5. tham gia phiên tòa sơ thẩm; 6. tham gia thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm; 7. tham gia thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; 8. tham gia thủ tục rút gọn; 9. tham gia thủ tục giải quyết vụ việc dân sự; 10. tham gia giải quyết một số vụ việc dân sự; 11. tham gia trong hoạt động thi hành án dân sự
653|apháp luật dân sự
710|aLê Thu Hà, ThS Nguyễn Thị Hạnh, TS. Hà Hữu Dụng, ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ, TS. Vũ Thị Thu Hiền...
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(260): PM43909-4168
890|a260|b961|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PM44168 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 260
2 PM44167 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 259
3 PM44166 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 258
4 PM44165 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 257
5 PM44164 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 256
6 PM44163 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 255
7 PM44162 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 254
8 PM44160 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 252
9 PM44159 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 251
10 PM44158 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 250