DDC 340.112/Đao
Tác giả CN Phan Chí Hiếu
Tác giả TT Nguyễn Văn Huyên, Lê Lan Chi, Nguyễn Văn Điệp, Lê Thu Hà
Nhan đề Đạo đức nghề luật
Thông tin xuất bản H : 2011NXB Tư Pháp
Mô tả vật lý 363tr. ; : 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 8 chương: chương 1- Nghề luật; 2- Đạo đức, đạo đức nghề luật và văn hóa nghề luật, 3-Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm phán; chương 4- Đạo đức nghề nghiệp của Kiểm sát viên; 5- Đạo đức nghề nghiệp của Luật sư; 6- Đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên; 7- Đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên; 8 Quy tắc đạo đức và ứng xử trong hành nghề luật tại một số quốc gia trên thế giới
Thuật ngữ chủ đề Đạo đức
Thuật ngữ chủ đề Đạo đức nghề luật
Địa chỉ HVTPPhòng mượnA(356): PM34616-917, PM35354-407
00000000nam a2200000 a 4500
0013092
0022
0043448
005201702091616
008110322s0 vm| vie
0091 0
039|a20170209161604|bphuongpt|c201611181213|y201103220000|zvanbac
041|avie
044|avm|
082 |a340.112/Đao
100 |aPhan Chí Hiếu
110 |aNguyễn Văn Huyên, Lê Lan Chi, Nguyễn Văn Điệp, Lê Thu Hà
245 |aĐạo đức nghề luật
260 |aH : |bNXB Tư Pháp|a2011
300 |a363tr. ; : |b24cm
520 |a Nội dung cuốn sách gồm 8 chương: chương 1- Nghề luật; 2- Đạo đức, đạo đức nghề luật và văn hóa nghề luật, 3-Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm phán; chương 4- Đạo đức nghề nghiệp của Kiểm sát viên; 5- Đạo đức nghề nghiệp của Luật sư; 6- Đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên; 7- Đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên; 8 Quy tắc đạo đức và ứng xử trong hành nghề luật tại một số quốc gia trên thế giới
650 |aĐạo đức
650 |aĐạo đức nghề luật
852|aHVTP|bPhòng mượn|cA|j(356): PM34616-917, PM35354-407
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/daoducngheluat/daoducngheluat_001thumbimage.jpg
890|a356|b1589|c1|d405
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PM35407 Phòng mượn Sách giáo trình 356
2 PM35406 Phòng mượn Sách giáo trình 355
3 PM35405 Phòng mượn Sách giáo trình 354
4 PM35404 Phòng mượn Sách giáo trình 353
5 PM35403 Phòng mượn Sách giáo trình 352
6 PM35402 Phòng mượn Sách giáo trình 351
7 PM35400 Phòng mượn Sách giáo trình 349
8 PM35398 Phòng mượn Sách giáo trình 347
9 PM35396 Phòng mượn Sách giáo trình 345
10 PM35395 Phòng mượn Sách giáo trình 344