Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề LS.TV24 Kỹ năng tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 14 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề tư vấn pháp luật
Thuật ngữ chủ đề sở hữu trí tuệ
Thuật ngữ chủ đề sở hữu trí tuệ doanh nghiệp
00000000nam#a2200000ui#4500
0014263
002355
004E7168D47-0080-412E-8BFB-48492CAB34FF
005202308151005
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230815100542|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aLS.TV24 Kỹ năng tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2020
300 |a14 tr ; |c30 cm
650 |atư vấn pháp luật
650 |asở hữu trí tuệ
650 |asở hữu trí tuệ doanh nghiệp
890|c1|a0|b0|d41
Không tìm thấy biểu ghi nào