Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề LS.TV23 Kỹ năng tư vấn pháp luật về đất đai cho doanh nghiệp / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 34 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề tư vấn pháp luật
Thuật ngữ chủ đề đất đai của doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề tư vấn đất đai
00000000nam#a2200000ui#4500
0014262
002355
0042BF9CB7D-AB37-493D-B77E-93D98D654C0B
005202308150951
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230815095141|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aLS.TV23 Kỹ năng tư vấn pháp luật về đất đai cho doanh nghiệp / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2020
300 |a34 tr ; |c30 cm
650 |atư vấn pháp luật
650 |ađất đai của doanh nghiệp
650 |atư vấn đất đai
890|c1|a0|b0|d34
Không tìm thấy biểu ghi nào