Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề LS.TV19 Kỹ năng tư vấn pháp luật về quản trị điều hành doanh nghiệp / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 30 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề tư vấn pháp luật
Thuật ngữ chủ đề điều hành doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề quản trị doanh nghiệp
00000000nam#a2200000ui#4500
0014261
002355
0043853F4F0-A6C8-458A-A09A-C85C388BFE6D
005202308150941
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230815094132|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aLS.TV19 Kỹ năng tư vấn pháp luật về quản trị điều hành doanh nghiệp / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2020
300 |a30 tr ; |c30 cm
650 |atư vấn pháp luật
650 |ađiều hành doanh nghiệp
650 |aquản trị doanh nghiệp
890|c1|a0|b0|d35
Không tìm thấy biểu ghi nào