Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề LS.TV18 Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 108 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề nghiên cứu hồ sơ
Thuật ngữ chủ đề hồ sơ
Thuật ngữ chủ đề kỹ năng nghiên cứu
00000000nam#a2200000ui#4500
0014260
002355
004FC856E1C-F98C-4048-A27B-AE66145D4C34
005202308150932
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230815093228|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aLS.TV18 Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2020
300 |a108 tr ; |c30 cm
650 |anghiên cứu hồ sơ
650 |ahồ sơ
650 |akỹ năng nghiên cứu
890|c1|a0|b0|d154
Không tìm thấy biểu ghi nào