Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề LS.TV03 Kỹ năng đàm phán hợp đồng / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 60 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề hợp đồng
Thuật ngữ chủ đề kỹ năng đàm phán
Thuật ngữ chủ đề đàm phán hợp đồng
00000000nam#a2200000ui#4500
0014259
002355
00459166841-0C97-4212-A639-233EDEB056A0
005202309290952
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230929095248|bphuongpt|y20230815091513|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aLS.TV03 Kỹ năng đàm phán hợp đồng / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2021
300 |a60 tr ; |c30 cm
650 |ahợp đồng
650 |akỹ năng đàm phán
650 |ađàm phán hợp đồng
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/hosotinhhuongdaotaoluatsu&lsclc/hosotuvan/biatuvan/hosotinhhuong_lstv03thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d94
Không tìm thấy biểu ghi nào