Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề TinhHuongThucHanh: LS.TV05. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 44 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề hợp đồng
Thuật ngữ chủ đề soạn thảo hợp đồng
00000000nam#a2200000ui#4500
0014257
002355
004C8D5C6ED-4B20-40DB-AE28-70EB12ACF03B
005202308110910
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230811091027|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aTinhHuongThucHanh: LS.TV05. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2023
300 |a44 tr ; |c30 cm
650 |ahợp đồng
650 |asoạn thảo hợp đồng
890|c1|a0|b0|d69
Không tìm thấy biểu ghi nào