Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Tình huống thực hành: 08.LS.NLS Quy tắc đạo đức và ứng xử của Luật sư với đồng nghiệp, cơ quan tiến hành tố tụng / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 6 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề quy tắc đạo đức
Thuật ngữ chủ đề quy tắc ứng xử
00000000nam#a2200000ui#4500
0014230
002351
004AEF0A5A2-D1A6-4329-922D-D14AF337349A
005202305191615
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230519161603|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aTình huống thực hành: 08.LS.NLS Quy tắc đạo đức và ứng xử của Luật sư với đồng nghiệp, cơ quan tiến hành tố tụng / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a6 tr ; |c30 cm
650 |aquy tắc đạo đức
650 |aquy tắc ứng xử
890|c1|a0|b0|d174
Không tìm thấy biểu ghi nào