Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Tình huống thực hành: 04/LS.NLS. Quy tắc đạo đức và ứng xử của luật sư trong việc nhận và thực hiện vụ việc / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 6tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề luật luật sư
Thuật ngữ chủ đề quy tắc đạo đức
Thuật ngữ chủ đề quy tắc ứng xử
00000000nam#a2200000ui#4500
0014226
002351
004F497AEE8-EAAA-4476-804F-42096F6C2F79
005202305181702
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230518170339|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aTình huống thực hành: 04/LS.NLS. Quy tắc đạo đức và ứng xử của luật sư trong việc nhận và thực hiện vụ việc / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a6tr ; |c30 cm
650 |aluật luật sư
650 |aquy tắc đạo đức
650 |aquy tắc ứng xử
890|c1|a0|b0|d108
Không tìm thấy biểu ghi nào