Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ thực hành: 03.LS.NLS. Trách nhiệm trợ giúp pháp lý và bảo vệ chủ thể yếu trong hoạt động nghề luật sư / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 6 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề trợ giúp pháp lý
Thuật ngữ chủ đề bảo vệ chủ thể yếu
00000000nam#a2200000ui#4500
0014225
002351
00472AFE344-88BF-4337-B8E6-D0DF45848B7A
005202305181644
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230518164533|bphuongpt|y20230518164049|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ thực hành: 03.LS.NLS. Trách nhiệm trợ giúp pháp lý và bảo vệ chủ thể yếu trong hoạt động nghề luật sư / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a6 tr ; |c30 cm
650 |atrợ giúp pháp lý
650 |abảo vệ chủ thể yếu
890|c1|a0|b0|d37
Không tìm thấy biểu ghi nào