Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Tình huống thực hành: 02LS.NLS.Pháp luật hành nghề luật sư / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 6 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề luật luật sư
Thuật ngữ chủ đề nghề luật
Thuật ngữ chủ đề luật sư và nghề luật sư
00000000nam#a2200000ui#4500
0014224
002351
0045D8BC52C-1C25-4050-959D-085CB06D297F
005202305181628
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230518162908|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aTình huống thực hành: 02LS.NLS.Pháp luật hành nghề luật sư / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a6 tr ; |c30 cm
650 |aluật luật sư
650 |anghề luật
650 |aluật sư và nghề luật sư
890|c1|a0|b0|d72
Không tìm thấy biểu ghi nào