Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Tình huống thực hành: 01.LS.NLS Pháp luật luật sư / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 6 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề luật luật sư
Thuật ngữ chủ đề luật sư và nghề luật sư
Thuật ngữ chủ đề pháp luật luật sư
00000000nam#a2200000ui#4500
0014223
002351
0048DE2A48A-2248-41F0-BDF1-3DA7EE406903
005202305181620
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230518162104|bphuongpt|y20230518160916|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aTình huống thực hành: 01.LS.NLS Pháp luật luật sư / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a6 tr ; |c30 cm
650 |aluật luật sư
650 |aluật sư và nghề luật sư
650 |apháp luật luật sư
890|c1|a0|b0|d87
Không tìm thấy biểu ghi nào