Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề ĐGV020 Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 62 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề hợp đồng mua bán tài sản
Thuật ngữ chủ đề mua bán tài sản
Thuật ngữ chủ đề tư vấn soạn thảo hợp đồng
00000000nam#a2200000ui#4500
0014222
00232
0049B62F39D-7426-4F34-BF21-A63FF9D5D2D0
005202305051651
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230505165222|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aĐGV020 Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a62 tr ; |c30 cm
650 |ahợp đồng mua bán tài sản
650 |amua bán tài sản
650 |atư vấn soạn thảo hợp đồng
890|c1|a0|b0|d31
Không tìm thấy biểu ghi nào