Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề ĐGV002 Tiếp nhận yêu cầu hồ sơ đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 38 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề hồ sơ đấu giá tài sản là tang vật
Thuật ngữ chủ đề tang vật là phương tiện vi phạm
Thuật ngữ chủ đề tang vật
00000000nam#a2200000ui#4500
0014216
00232
004FE5AEE66-87C6-42AA-B4FB-425B5ADE7D00
005202305051521
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230505152149|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aĐGV002 Tiếp nhận yêu cầu hồ sơ đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a38 tr ; |c30 cm
650 |ahồ sơ đấu giá tài sản là tang vật
650 |atang vật là phương tiện vi phạm
650 |atang vật
890|c1|a0|b0|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào