• Sách giáo trình
  • Nhan đề: Giáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự :

Tác giả CN Nguyễn Minh Hằng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự : Tái bản lần thứ ba
Lần xuất bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 496 Tr ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề kỹ năng chuyên sâu dân sự
Thuật ngữ chủ đề giải quyết việc dân sự
Thuật ngữ chủ đề kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ việc dân sự
00000000nam#a2200000ui#4500
0014070
0022
004EAEF0AD2-5B3E-4A47-85D4-0510CAB5D942
005202204061700
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220406170100|bphuongpt|y20220406163509|zphuongpt
100 |aNguyễn Minh Hằng
245 |aGiáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự : |bTái bản lần thứ ba
250 |alần thứ 3
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2020
300 |a496 Tr ; |c24 cm
650 |akỹ năng chuyên sâu dân sự
650 |agiải quyết việc dân sự
650 |akỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ việc dân sự
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/gtknchuyensaudansu/bia dscsthumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d559
Không tìm thấy biểu ghi nào