• Sách giáo trình
  • Nhan đề: Giáo trình kỹ năng cơ bản của luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự /

Tác giả CN Lê Thu Hà
Nhan đề Giáo trình kỹ năng cơ bản của luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự / Lê Thu Hà (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 600 Tr ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự
Thuật ngữ chủ đề kỹ năng cơ bản giải quyết vụ việc dân sự
00000000nam#a2200000ui#4500
0014069
0022
004DC30172A-22E8-43C6-AF51-836D51F3D904
005202204061608
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220406160851|bphuongpt|c20220406154634|dphuongpt|y20220406153141|zphuongpt
100 |aLê Thu Hà
245 |aGiáo trình kỹ năng cơ bản của luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự / |cLê Thu Hà (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2020
300 |a600 Tr ; |c24 cm
650 |akỹ năng giải quyết vụ việc dân sự
650 |akỹ năng cơ bản giải quyết vụ việc dân sự
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/gtkncbcualsgiaiquyetvuviecds/bìakncbdsthumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d730
Không tìm thấy biểu ghi nào