• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 346 GIA
    Nhan đề: Giáo trình kỹ năng hành nghề công chứng tập 3 /

DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thu, Phạm Thị Thúy Hồng (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình kỹ năng hành nghề công chứng tập 3 / TS. Nguyễn Xuân Thu, ThS. Phạm Thị Thúy Hồng
Nhan đề 3 tập
Thông tin xuất bản H:. : Nhà xuất bản Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 400tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 23 chương gồm thủ tục công chứng hợp đồng; chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, công chứng bản dịch; tư vấn pháp của công chứng viên; xác định tư cách pháp lý của chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch, nhận dạng chữ ký, chữ viết, con dấu trong tài liệu; nhận dạng người trong hoạt động công chứng; soạn thảo văn bản công chứng; lưu trữ hồ sơ văn bản công chứng; công chứng văn bản ủy quyền; công chứng hợp đồng mua bán chuyển nhượng tài sản; công chứng hợp đồng tặng cho tài sản; công chứng hợp đồng thuê tài sản; Công chứng hợp đồng trao đổi tài sản; công chứng hợp đồng vay tài sản; Công chứng hợp đồng thế chấp; công chứng hợp đồng góp vốn; công chứng hợp đồng giao dịch có yếu tố nước ngoài; công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; công chứng văn bản sửa dổi, bổ sung, hủy hợp đồng, giao dịch; công chứng các văn bản liên quan đến hôn nhân và gia đình; kỹ năng công chứng di chúc; công chứng văn bản khai nhận di sản thỏa thuận chia di sản; công chứng văn bản từ chối nhận di sản và các văn bản khác trong lĩnh vực thừa kế
Từ khóa tự do hành nghề công chứng
Từ khóa tự do nghề công chứng
Từ khóa tự do nghề công chứng
Tác giả(bs) CN Hoàng Xuân Hoan
Tác giả(bs) CN Huỳnh Mai Huy
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Nga
Tác giả(bs) TT Cao Xuân Quyết
Tác giả(bs) TT Tuấn Đạo Thanh
Tác giả(bs) TT Lại Thị Bích Ngà
Địa chỉ HVTPPhòng mượnA(101): PM41914-2004, PM42384-93
00000000nam#a2200000ui#4500
0013766
0022
0045AEB66F0-F6C4-4E0A-989A-B6194D1BFF38
005201706241505
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170624150423|bphuongpt|c20170624150341|dphuongpt|y20170616091000|zphuongpt
082 |a346|bGIA
100 |aNguyễn Xuân Thu, Phạm Thị Thúy Hồng (chủ biên)
245 |aGiáo trình kỹ năng hành nghề công chứng tập 3 / |cTS. Nguyễn Xuân Thu, ThS. Phạm Thị Thúy Hồng
245|n3 tập
260|aH:. : |bNhà xuất bản Tư pháp, |c2016
300|a400tr ; |c24cm
520|aNội dung cuốn sách gồm 23 chương gồm thủ tục công chứng hợp đồng; chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, công chứng bản dịch; tư vấn pháp của công chứng viên; xác định tư cách pháp lý của chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch, nhận dạng chữ ký, chữ viết, con dấu trong tài liệu; nhận dạng người trong hoạt động công chứng; soạn thảo văn bản công chứng; lưu trữ hồ sơ văn bản công chứng; công chứng văn bản ủy quyền; công chứng hợp đồng mua bán chuyển nhượng tài sản; công chứng hợp đồng tặng cho tài sản; công chứng hợp đồng thuê tài sản; Công chứng hợp đồng trao đổi tài sản; công chứng hợp đồng vay tài sản; Công chứng hợp đồng thế chấp; công chứng hợp đồng góp vốn; công chứng hợp đồng giao dịch có yếu tố nước ngoài; công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; công chứng văn bản sửa dổi, bổ sung, hủy hợp đồng, giao dịch; công chứng các văn bản liên quan đến hôn nhân và gia đình; kỹ năng công chứng di chúc; công chứng văn bản khai nhận di sản thỏa thuận chia di sản; công chứng văn bản từ chối nhận di sản và các văn bản khác trong lĩnh vực thừa kế
653|ahành nghề công chứng
653|anghề công chứng
653|anghề công chứng
654|apháp luật công chứng
654|acông chứng viên
654|acông chứng viên
700|aHoàng Xuân Hoan
700|aHuỳnh Mai Huy
700|aTrần Ngọc Nga
710|aCao Xuân Quyết
710|aTuấn Đạo Thanh
710|aLại Thị Bích Ngà
852|aHVTP|bPhòng mượn|cA|j(101): PM41914-2004, PM42384-93
890|b267|a101|c1|d57
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PM42393 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 101
2 PM42392 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 100
3 PM42391 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 99
4 PM42390 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 98
5 PM42389 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 97
6 PM42388 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 96
7 PM42387 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 95
8 PM42386 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 94
9 PM42385 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 93
10 PM42384 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 92