• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 342 GIA
    Nhan đề: Giáo trình kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính /

DDC 342
Tác giả CN Lê Thu Hằng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính / TS. Lê Thu Hằng, TS. Đồng Thị Kim Thoa, TS. Nguyễn Thị Thủy
Lần xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H:. : Nhà xuất bản Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 400tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần với 14 chương gồm kỹ năng của luật sư tham gia giải quyết vụ việc hành chính theo trình tự: Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành chính; kỹ năng đại diện ngoài tố tụng; kỹ năng khởi kiện;kỹ năng thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ; kỹ năng tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cậ, cocong khai chứng cứ và đối thoại; Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án; Kỹ năng soạn thảo bản luận cứ; Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm; Kỹ năng tham gia thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành án hành chính; Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn tại Tòa án; Kỹ năng chuyên của Luật sư gồm Kỹ năng tư vấn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai và xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng tham gia giải quyết vụ án khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai; kỹ năng tham gia giải quyết vụ án khiếu kiện hành chính về thuế; kỹ năng tham gia giải quyết vụ án khiếu kiện quyết định hành chính về xử lý vi phạm hành chính
Từ khóa tự do kỹ năng hành chính
Tác giả(bs) CN ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến
Tác giả(bs) CN TS. Vũ Thị Hòa
Địa chỉ HVTPPhòng mượnA(281): PM41633-913
00000000nam#a2200000ui#4500
0013765
0022
0046809D649-5A1E-49E5-8B52-1A816BAA3084
005201706160859
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170616090234|bphuongpt|y20170616090121|zphuongpt
082 |a342|bGIA
100 |aLê Thu Hằng
245 |aGiáo trình kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính / |cTS. Lê Thu Hằng, TS. Đồng Thị Kim Thoa, TS. Nguyễn Thị Thủy
250 |alần thứ nhất
260 |aH:. : |bNhà xuất bản Tư pháp, |c2016
300 |a400tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 2 phần với 14 chương gồm kỹ năng của luật sư tham gia giải quyết vụ việc hành chính theo trình tự: Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành chính; kỹ năng đại diện ngoài tố tụng; kỹ năng khởi kiện;kỹ năng thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ; kỹ năng tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cậ, cocong khai chứng cứ và đối thoại; Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án; Kỹ năng soạn thảo bản luận cứ; Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm; Kỹ năng tham gia thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành án hành chính; Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn tại Tòa án; Kỹ năng chuyên của Luật sư gồm Kỹ năng tư vấn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai và xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng tham gia giải quyết vụ án khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai; kỹ năng tham gia giải quyết vụ án khiếu kiện hành chính về thuế; kỹ năng tham gia giải quyết vụ án khiếu kiện quyết định hành chính về xử lý vi phạm hành chính
653|akỹ năng hành chính
654|avụ việc hành chính
700 |aThS. Nguyễn Thị Thu Hương
700 |aNguyễn Thị Hoàng Bạch Yến
700 |aTS. Vũ Thị Hòa
852|aHVTP|bPhòng mượn|cA|j(281): PM41633-913
890|b1833|c1|a281|d238
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PM41913 Phòng mượn 342 GIA Sách giáo trình 281
2 PM41912 Phòng mượn 342 GIA Sách giáo trình 280
3 PM41911 Phòng mượn 342 GIA Sách giáo trình 279
4 PM41910 Phòng mượn 342 GIA Sách giáo trình 278
5 PM41909 Phòng mượn 342 GIA Sách giáo trình 277
6 PM41907 Phòng mượn 342 GIA Sách giáo trình 275
7 PM41906 Phòng mượn 342 GIA Sách giáo trình 274
8 PM41905 Phòng mượn 342 GIA Sách giáo trình 273
9 PM41904 Phòng mượn 342 GIA Sách giáo trình 272
10 PM41903 Phòng mượn 342 GIA Sách giáo trình 271