• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 340
    Nhan đề: Kỹ năng xét xử vụ án hình sự /

DDC 340
Tác giả CN Nguyễn Văn Huyên
Nhan đề Kỹ năng xét xử vụ án hình sự / Nguyễn Văn Huyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Thống kê, 2004
Mô tả vật lý 378 tr, ; cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Học Viện Tư Pháp
Thuật ngữ chủ đề Vụ án hình sự
00000000nam#a2200000ui#4500
0013360
0022
004FDD6C8E3-569B-4BE7-BA2F-6D294DF98417
005201702151705
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20170215170604|bnganpt|c20170215143203|dnganpt|y20160318132049|zhvtp_thuvien5
082 |a340
100 |aNguyễn Văn Huyên
245 |aKỹ năng xét xử vụ án hình sự / |cNguyễn Văn Huyên
260|aHà Nội : |bNxb. Thống kê, |c2004
300|a378 tr, ; |ccm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Học Viện Tư Pháp
650 |aVụ án hình sự
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/SachGiaoTrinh/GiaoTrinh2015/shhv00032/0shhv00032_001thumbimage.jpg
890|c1|d33|a0|b0
Không tìm thấy biểu ghi nào