DDC 340
Tác giả CN Học Viện Tư Pháp
Nhan đề Kỷ yếu tổng hợp : Chia sẻ kinh nghiệm trợ giúp pháp lý cho trẻ em / Học Viện Tư Pháp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Thống kê, 2008
Mô tả vật lý 102 tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đánh giá học viên
00000000nam#a2200000ui#4500
0013333
0022
004AB31C9E3-7867-46F0-8B7E-977F206D58F2
005201702151657
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170215165800|bnganpt|c20170215095302|dnganpt|y20160203210918|zhvtp_thuvien1
082 |a340
100|aHọc Viện Tư Pháp
245 |aKỷ yếu tổng hợp : |bChia sẻ kinh nghiệm trợ giúp pháp lý cho trẻ em / |cHọc Viện Tư Pháp
260 |aHà Nội : |bNxb. Thống kê, |c2008
300 |a102 tr. ; |ccm.
650 |aĐánh giá học viên
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/SachGiaoTrinh/GiaoTrinh2015/shhv00061/0shhv00061_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d8
Không tìm thấy biểu ghi nào