• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 351
    Nhan đề: Giáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính. Tập II. Phần kỹ năng /

DDC 351
Nhan đề Giáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính. Tập II. Phần kỹ năng / Nguyễn Thanh Bình và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Công An Nhân Dân, 2001
Mô tả vật lý 176 tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Vụ án hành chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Huyên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Khánh
Tác giả(bs) CN Vũ Khắc Xương
00000000nam#a2200000ui#4500
0013329
0022
0047591CA65-0E21-43F5-97BC-C13D8561D25F
005201702151656
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20170215165700|bnganpt|c20170215093554|dnganpt|y20160202202248|zhvtp_thuvien1
082 |a351
245 |aGiáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính. Tập II. Phần kỹ năng / |cNguyễn Thanh Bình và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bNxb. Công An Nhân Dân, |c2001
300 |a176 tr. ; |ccm.
650 |aVụ án hành chính
700|aNguyễn Văn Huyên
700|aNguyễn Thanh Bình
700|aNguyễn Thị Kim Khánh
700|aVũ Khắc Xương
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/SachGiaoTrinh/GiaoTrinh2015/shhv00064/0shhv00064_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d12
Không tìm thấy biểu ghi nào