• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 347
    Nhan đề: Giáo trình kỹ năng xét xử vụ án dân sự. Tập I. Phần chuyên đề /

DDC 347
Nhan đề Giáo trình kỹ năng xét xử vụ án dân sự. Tập I. Phần chuyên đề / Phan Hữu Thư và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Công An Nhân Dân, 2001
Mô tả vật lý 354 tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Án dân sự - Xét xử
Tác giả(bs) CN Lê Thu Hà
Tác giả(bs) CN Phan Hữu Thư
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Cừ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Công Bình
Tác giả(bs) CN Phạm Công Lạc
00000000nam#a2200000ui#4500
0013324
0022
0041721FDFD-DAD6-40FE-B993-D3F0267BDDE8
005201702151655
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20170215165550|bnganpt|c20170215092309|dnganpt|y20160202165827|zhvtp_thuvien1
082 |a347
245 |aGiáo trình kỹ năng xét xử vụ án dân sự. Tập I. Phần chuyên đề / |cPhan Hữu Thư và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bNxb. Công An Nhân Dân, |c2001
300 |a354 tr. ; |ccm.
650 |aÁn dân sự - Xét xử
700|aLê Thu Hà
700|aPhan Hữu Thư
700|aNguyễn Văn Cừ
700|aNguyễn Công Bình
700|aPhạm Công Lạc
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/SachGiaoTrinh/GiaoTrinh2015/shhv00065/0shhv00065_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d21
Không tìm thấy biểu ghi nào