• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 340
    Nhan đề: Giáo trình kỹ năng xét xử vụ án hình sự. Tập I. Phần chuyên đề /

DDC 340
Nhan đề Giáo trình kỹ năng xét xử vụ án hình sự. Tập I. Phần chuyên đề / Nguyễn Văn Huyên và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Công An Nhân Dân, 2001
Mô tả vật lý 268 tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Án hình sự - Xét xử
Tác giả(bs) CN Võ Khánh Vinh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Huyên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Mai
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Độ
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Sơn
00000000nam#a2200000ui#4500
0013323
0022
004025097D1-CDD8-4674-8B0A-B3EEB2032DD0
005201702151653
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20170215165320|bnganpt|c20170215092035|dnganpt|y20160202143244|zhvtp_thuvien1
082 |a340
245 |aGiáo trình kỹ năng xét xử vụ án hình sự. Tập I. Phần chuyên đề / |cNguyễn Văn Huyên và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bNxb. Công An Nhân Dân, |c2001
300 |a268 tr. ; |ccm.
650 |aÁn hình sự - Xét xử
700|aVõ Khánh Vinh
700|aNguyễn Văn Huyên
700|aNguyễn Đức Mai
700|aNguyễn Văn Độ
700|aHoàng Thị Sơn
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/SachGiaoTrinh/GiaoTrinh2015/shhv00067/0shhv00067_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d20
Không tìm thấy biểu ghi nào