• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 346
    Nhan đề: Giáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án kinh tế. Tập II. Phần kỹ năng /

DDC 346
Nhan đề Giáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án kinh tế. Tập II. Phần kỹ năng / Phan Chí Hiếu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Công An Nhân Dân, 2001
Mô tả vật lý 234 tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Tranh chấp kinh tế
Tác giả(bs) CN Phan Hữu Thư
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Dũng
Tác giả(bs) CN Phan Chí Hiếu
Tác giả(bs) CN Trần Hồng Ngân
Tác giả(bs) CN Phạm Tuấn Anh
00000000nam#a2200000ui#4500
0013311
0022
004AC88D7D5-BCD2-4F81-BAF7-1F518C4FF48E
005201702151651
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20170215165145|bnganpt|c20170215091043|dnganpt|y20160202123321|zhvtp_thuvien1
082 |a346
245 |aGiáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án kinh tế. Tập II. Phần kỹ năng / |cPhan Chí Hiếu
260 |aHà Nội : |bNxb. Công An Nhân Dân, |c2001
300 |a234 tr. ; |ccm.
650 |aTranh chấp kinh tế
700|aPhan Hữu Thư
700|aNguyễn Văn Dũng
700|aPhan Chí Hiếu
700|aTrần Hồng Ngân
700|aPhạm Tuấn Anh
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/SachGiaoTrinh/GiaoTrinh2015/shhv00070/0shhv00070_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d12
Không tìm thấy biểu ghi nào