• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 346
    Nhan đề: Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự /

DDC 346
Tác giả CN Phan Hữu Thư
Nhan đề Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự / Phan Hữu Thư, Lê Thu Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Tư pháp, 2004
Mô tả vật lý 406 tr, ; cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Học Viện Tư Pháp
Thuật ngữ chủ đề Vụ án dân sự
Thuật ngữ chủ đề Luật dân sự
Tác giả(bs) CN Lê Thu Hà
00000000nam#a2200000ui#4500
0013305
0022
0048F58D860-40CE-4C3C-B236-E7AA12F53F23
005201702151651
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20170215165107|bnganpt|c20170215090117|dnganpt|y20160112140415|zhvtp_thuvien1
082 |a346
100 |aPhan Hữu Thư
245 |aKỹ năng giải quyết các vụ án dân sự / |cPhan Hữu Thư, Lê Thu Hà
260|aHà Nội : |bNxb. Tư pháp, |c2004
300|a406 tr, ; |ccm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Học Viện Tư Pháp
650 |aVụ án dân sự
650|aLuật dân sự
700|aLê Thu Hà
8561|uhttps://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/SachGiaoTrinh/GiaoTrinh2015/kynanggiaiquyetcacvuandansu/0shhv00031_001thumbimage.jpg
890|c1|d46|a0|b0
Không tìm thấy biểu ghi nào