Ngày đăng bài: 07/01/2016 16:02
Lượt xem: 187733
Tìm được 4 nguyên tố hóa học mới, hoàn thiện bảng tuần hoàn

Liên minh Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng chính thức công bố sự tồn tại của 4 nguyên tố mới là 113, 115, 117, 118 - thuộc chu kỳ thứ 7 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev.

Một trong số những dạng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học quen thuộc.

Ban công tác hỗn hợp của Liên minh Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng (IUPAC) và Liên minh quốc tế về Vật lý ứng dụng và vật lý thuần túy (IUPAP) đã xem xét các thông tin về những nguyên tố mới này và quyết định công nhận quá trình khám phá ra các nguyên tố 113, 115,117, 118 đã hoàn thiện, theo đúng tiêu chuẩn về phát hiện ra thành tố mới do Nhóm Transferium của Liên minh quốc tế về hóa học thuần túy và hóa học ứng dụng và Liên minh quốc tế về vật lý thuần túy và vật lý ứng dụng đưa ra năm 1991.

Những nguyên tố này đã giúp hoàn thành chu kỳ trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và những nhà khoa học có công phát hiện ra chúng sẽ được mời đặt tên cũng như biểu tượng cho các nguyên tố này.

Nguyên tố thứ 113 có tên gọi tạm thời là ununtrium và biểu tượng là Uut. Nguyên tố này do một nhóm các nhà khoa học tìm ra.

Nguyên tố 115, 117, 118 có tên gọi tạm thời và biểu tượng tạm thời lần lượt là ununpentium, Uup; ununseptium, Uus; and ununoctium, Uuo.

Việc tìm ra nguyên tố 115, 117 là kết quả hợp tác nghiên cứu của Viện hợp tác về nghiên cứu hạt nhân ở Dubna, Nga với Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, California, Mỹ và Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge, Oak Ridge, Tennessee, Mỹ.

Viện hợp tác về nghiên cứu hạt nhân ở Dubna, Nga với Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, California, Mỹ hợp tác tìm ra nguyên tố 118.

Tiếp theo, những nguyên tố mới có thể được đặt tên theo một khái niệm huyền thoại, theo tên khoáng sản, địa danh, nhà khoa học… Tên gọi và biểu tượng do các nhà khoa học đặt sẽ được kiểm tra về tính nhất quán, khả năng dịch sang ngoại ngữ khác, và liệu đã từng được sử dụng trong lịch sử chưa… bởi Cơ quan Hóa học vô cơ thuộc IUPAC. 

Sau khi được Cơ quan trên chấp nhận, tên và biểu tượng của nguyên tố mới sẽ được công bố rộng rãi để nhận ý kiến đóng góp trong vòng 5 tháng trước khi Ủy ban IUPAC đưa quyết định cuối cùng.

Nguồn baochinhphu.vn