Hồ sơ tình huốngHồ sơ tình huống đào tạo luật sư và LSCLCHồ sơ Luật sư và nghề Luật sư
Hồ sơ thực hành: 07/LS.NLS Ứng xử của luật sư trong quan hệ với c quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước /
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ thực hành: 07/LS.NLS Ứng xử của luật sư trong quan hệ với c quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 6 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề cơ quan tiến hành tố tụng
Thuật ngữ chủ đề luật sư ứng xử
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014229
002351
004428C5544-EAB4-4F87-8F59-B86859B6161A
005202305191603
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230519160351|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ thực hành: 07/LS.NLS Ứng xử của luật sư trong quan hệ với c quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a6 tr ; |c30 cm
650 |acơ quan tiến hành tố tụng
650 |aluật sư ứng xử
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào