Hồ sơ tình huốngHồ sơ tình huống đào tạo luật sư và LSCLCHồ sơ Luật sư và nghề Luật sư
Hồ sơ thực hành: 06LS.NLS Giải quyết tranh chấp giữa luật sư và khách hàng /
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ thực hành: 06LS.NLS Giải quyết tranh chấp giữa luật sư và khách hàng / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 6 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề giải quyết tranh chấp
Thuật ngữ chủ đề khách hàng
Thuật ngữ chủ đề luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014228
002351
004D306DD0B-8FFB-4E96-BE5F-34CBE33B218D
005202305191057
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230519105823|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ thực hành: 06LS.NLS Giải quyết tranh chấp giữa luật sư và khách hàng / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a6 tr ; |c30 cm
650 |agiải quyết tranh chấp
650 |akhách hàng
650 |aluật sư
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào