Hồ sơ tình huốngHồ sơ tình huống đào tạo luật sư và LSCLCHồ sơ Luật sư và nghề Luật sư
Hồ sơ thực hành: 05LS.NLS Những việc luật sư không được làm trong quan hệ khách hàng /
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ thực hành: 05LS.NLS Những việc luật sư không được làm trong quan hệ khách hàng / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 6 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề luật sư không được làm
Thuật ngữ chủ đề luật sư và nghề luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014227
002351
0045FC0959B-EFA1-4B4D-A960-08906899DC98
005202305191042
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230519104309|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ thực hành: 05LS.NLS Những việc luật sư không được làm trong quan hệ khách hàng / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a6 tr ; |c30 cm
650 |aluật sư không được làm
650 |aluật sư và nghề luật sư
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào