Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Tình huống thực hành: 01.LS.NLS Pháp luật luật sư / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 6 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề luật sư và nghề luật sư
Thuật ngữ chủ đề luật luật sư
Thuật ngữ chủ đề pháp luật luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014223
002351
0048DE2A48A-2248-41F0-BDF1-3DA7EE406903
005202305181620
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230518162104|bphuongpt|y20230518160916|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aTình huống thực hành: 01.LS.NLS Pháp luật luật sư / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a6 tr ; |c30 cm
650 |aluật sư và nghề luật sư
650 |aluật luật sư
650 |apháp luật luật sư
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào