Hồ sơ tình huốngHồ sơ tình huống đào tạo đấu giá viên
ĐGV020 Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá /
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề ĐGV020 Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 62 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề hợp đồng mua bán tài sản
Thuật ngữ chủ đề mua bán tài sản
Thuật ngữ chủ đề tư vấn soạn thảo hợp đồng
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014222
00232
0049B62F39D-7426-4F34-BF21-A63FF9D5D2D0
005202305051651
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230505165222|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aĐGV020 Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a62 tr ; |c30 cm
650 |ahợp đồng mua bán tài sản
650 |amua bán tài sản
650 |atư vấn soạn thảo hợp đồng
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào