Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề ĐGV019 Soạn thảo biên bản đấu giá / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 116 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề biên bản đấu giá
Thuật ngữ chủ đề soạn thảo biên bản đấu giá
Thuật ngữ chủ đề soạn thảo biên bản
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014221
00232
0049735AA38-F90C-42E4-A69B-A9CDFE25B623
005202305051641
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230505164158|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aĐGV019 Soạn thảo biên bản đấu giá / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a116 tr ; |c30 cm
650 |abiên bản đấu giá
650 |asoạn thảo biên bản đấu giá
650 |asoạn thảo biên bản
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào