Hồ sơ tình huốngHồ sơ tình huống đào tạo đấu giá viên
ĐGV017 Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức đặt giá xuống /
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề ĐGV017 Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức đặt giá xuống / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 56 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp
Thuật ngữ chủ đề đấu giá đặt giá xuống
Thuật ngữ chủ đề đấu giá theo phương thức đặt giá xuống
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014220
00232
0048003E026-5BC9-423E-9B60-DA02D61FF624
005202305051627
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230505162821|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aĐGV017 Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức đặt giá xuống / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a56 tr ; |c30 cm
650 |ađấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp
650 |ađấu giá đặt giá xuống
650 |ađấu giá theo phương thức đặt giá xuống
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào